12 Jan 2015

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના પાટણ જિલ્લાની મીટીંગ

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના પાટણ જિલ્લાની મીટીંગ તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૫ રવિવારના રાખેલ છે.વઘુ માહીતી માટે લાલજી ઠાકોરનો સં૫ર્ક કરવા વિનંતી.