15 Dec 2014

જય માતાજી
આજે ઠાકોર સેનાના સૌ કાર્યકર્તાઓની મદદથી ઠાકોર સેનાને ગુજરાત રાજયમાં વસતાં ઠાકોર સમાજનું સૌથી મોટુ બીન રાજકીય સંગઠન બનાવવામાં આ૫ણે સફળ થયા છીએ.
v  અલ્પેશ ઠાકોર